Gidsen

     G I D S E N - HISTORIEK
 
    
  De Oorsprong:

Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 probeert het Voorlopig Bewind een strijdmacht op de been te zetten. Verschillende vrijkorpsen ontstaan. Eén ervan wordt “Kozakken van de Maas” genoemd. Deze naam had het te danken aan de Russische kozakken die na een bezoek in 1814 een diepe indruk nagelaten hadden door hun vreemd en wild uiterlijk. In 1831 wordt het omgevormd tot een compagnie die deel uitmaakt van het Maasleger, de Compagnie “Gidsen aan de Maas”. Reeds snel wordt zij omgedoopt tot “Eskadron der Gidsen”. In 1832 wordt een tweede en derde eskadron opgericht om tenslotte in 1833 het “Regiment der Gidsen” te worden.

De regering beslist in 1874 een Tweede Regiment Gidsen op te richten, enerzijds gevormd door twee eskadrons van het Regiment der Gidsen en anderzijds door de staf en twee eskadrons van de ontbonden Cavalerieschool. De resterende eskadrons van het Regiment der Gidsen nemen vanaf dan de naam “Eerste Regiment Gidsen” aan. In 1899 wordt een extra eskadron gevormd in elk van de twee regimenten, die op dat moment de Eerste Brigade, ook genoemd “Brigade Gidsen” van de Eerste Cavaleriedivisie, vormen.

Op 12 augustus 1914 neemt de Brigade Gidsen deel aan de slag bij Halen, waarbij een Duits Cavaleriecorps in de pan gehakt wordt door drie cavaleriebrigades. Op 19 oktober 1918 opent het Eerste Gidsen de brigademars. Een vijandelijke weerstandslijn ter hoogte van BURKEL wordt overwonnen en de naam van dit gehucht wordt ingeschreven op de standaard van het 1ste Gidsen. 's Anderendaags valt het Tweede Gidsen, dat het Eerste Gidsen heeft afgelost aan het hoofd van de Brigade, op een sterke vijandelijke weerstand voor MALDEGEM. Door een bliksemactie wordt de weerstand gebroken en dit levert een nieuwe eervolle vermelding op voor het Tweede Gidsen.

In 1922 besluit de regering om het Rijnbekken te bezetten met een “Belgisch Detachement aan de Ruhr”, onder bevel van het Eerste Gidsen en een eskadron Gidsen samengesteld uit personeel van het Eerste en Tweede Gidsen. Door de legerhervorming van 1925 vermindert de cavalerie met drie regimenten. Het Tweede Regiment Gidsen behoort tot de drie ontbonden regimenten. Op 20 oktober 1937 doet het Eerste Regiment Gidsen zijn laatste parade te paard. Vanaf dan is het volledig gemotoriseerd.


Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, wordt het Tweede Regiment Gidsen onmiddellijk in de strijd gegooid. Op 22 mei lost het Eerste Cyclisten af te ZELZATE. Het Duits offensief vindt plaats op 23 mei. Het Tweede Regiment Gidsen verzet zich hardnekkig ten koste van zware verliezen. Het heeft een nieuwe vermelding verdiend op zijn Standaard: ZELZATE.