Commandanten

     ERE - M A J O O R S
 
         
  .../ De rang van Ere-Majoor wordt ten uitzonderlijke titel ten betoon van eer toegekend aan personen die een financiële, materiële of morele bijdrage geleverd hebben aan de vereniging /…

.../
“ de exceptionele rang van ere-majoor wordt voor een onbepaalde duur toegekend en kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden bij gebreke aan de bepalingen in verband met de eer en de wellevendheid door een beslissing met volstrekte meerderheid van de Algemene Vergadering worden herroepen. De personen aan wie dit eerbetoon wordt toegekend hebben geen recht noch gezag in de vereniging en verbinden er zich toe de eer en de wellevendheid van de vereniging hoog te houden, waarvoor de aktieve leden en de toetredende leden hen eerbied en ontzag verschuldigd zijn. De lijst van de rang van ere-majoor wordt aan het statutaire boek blijvend toegevoegd. /…

(red. Uittreksel uit de Statuten Etat-Major – Belgisch Staatsblad dd. 13-04-1989)
 
     
  Cuisenaire Edgard Langendries Gust Beeckmans Marc  
  EDGARD CUISENAIRE  GUST LANGENDRIES  MARC BEECKMANS